• Film-Academy-Course-Modules-Improvisation
 • Film-Academy-Course-Modules-Film-Appreciation
 • Film-Academy-Course-Modules-Dubbing
 • Film-Academy-Course-Modules-Mime
 • Film-Academy-Course-Modules-Fight-Technique
 • Film-Academy-Course-Modules-Lights
 • Film-Academy-Course-Modules-Dance-Fundamentals
 • Film-Academy-Course-Modules-Makeup-Session
 • Film-Academy-Course-Modules-Performance
 • Film-Academy-Course-Modules-Film-Making-Process
 • Katthak Classes Kolhapur
 • Western Dance Classes Kolhapur
 • Western Dance Classes Kolhapur
 • Tablaa Classes Kolhapur
 • Harmonium Classes Kolhapur
 • Drawing Classes Kolhapur
 • Bharatnatyam Classes Kolhapur
 • Bharatnatyam Classes Kolhapur
Bhalji Pedharkar

Bhalji Pendharkar Museum

Chitratapasvi Bhalji Pendharkar Museum

This gallery will permanently inhibitthe following:
 • Photographs depicting Late Babaalias Bhalji Pendharkar's life.
 • Hand written documents of Bhalji Pendharkar.viz.: Letters,Scripts,Songs,Dialogues.
 • Excerpts from his movies, advertisements, show cards, posters, recordings etc.
 • His articles, furnitures and ' apparel's.
 • Photographs of his office andJayprabha Studio.
 • Set properties, ornaments andweapons used in his historicalfilms.
 • Photographs of his near and dearones and his family.
 • Clippings from his films.
 • Interviews of BhaljiPendharkar,paper cuttings, critics views
 • Modus operandi of his public work,photographs of the public placeand work, information regarding it e.g. Kilhe Panhala, Shivaji Maharaj Putla etc.

चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकर जीवन दालनः

 • स्व. बाबा तथा भालजी पेंढारकर यांचा जीवनपट दर्शविणारी छायाचित्रे.
 • स्व भालजी पेंढारकर यांच्या हस्ताक्षरातील लेखन, पत्रे, पटकथा, संवाद, गीते.
 • चित्रपटातील दॄश्यचित्रे, बुकलेट्स, शो कार्डस, पोस्टर्स, ध्वनीमुद्रीका इत्यादी.
 • त्यांच्या वापरातील कपडे, वस्तु, फर्निचर इत्यादी.
 • जयप्रभा स्टुडिओतील त्यांच्या कार्यालयीन खोलीची छायाचित्रे, स्टुडिओ छायाचित्रे.
 • ऐतिहासिक चित्रपटातील वेश, आभुषणे, शस्त्रे.
 • स्व भालजी पेंढारकरांच्या समकालीनांच्या सहवासातील व्यक्तींची, त्यांच्या समवेत तसेच कौटुंबिक छायाचित्रे.
 • स्व भालजी पेंढारकरांच्या चित्रफिती, ध्वनीफिती.
 • स्व भालजी पेंढारकरांच्या मुलाखती, कात्रणे, चित्रसमीक्षा, त्यांचे विचार फलक.
 • त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यदर्शक स्थळांची, कार्याची छायाचित्रे माहिती.